يكشنبه 23 خرداد 1400

شرکت در طرح مهر درمان

 

از آنجائیکه تامین هزینه های سنگین درمانی در بسیاری از موارد برای خانواده های نیازمند منطقه دروازه غار مشکل بوده و نیز به دلیل مسائل بهداشتی، فرهنگی و غیره مشکلات عدیده ای نیز در بخش درمان در منطقه وجود دارد؛ خیریه منتظران اباصالح (عج) سعی بر این داشته تا بار فشار مالی درمان را تا حد زیادی از دوش خانواده ها برداشته، تا از این طریق آن ها را تحت حمایت خود قرار داده و همچنین در بخش های دیگر فعال نماید. شما عزیزان نیز میتوانید به خانواده بزرگ منتظران پیوسته و با شرکت در طرح مهر درمان، حامی مالی مددجویان در جهت تقبل هزینه های درمانی شان باشید؛ به این صورت که هر خیّر میتواند، تعدادی مراجعه کننده که یارانه درمانی به ایشان تعلق میگیرد را، تحت پوشش خود قرار داده و با پرداخت ماهیانه مبلغ مشخص، آن افراد را برای تامین هزینه های درمانی خود یاری نماید.