دوشنبه 26 مهر 1400

ارائه خدمات

چنانچه شما پزشک، جراح و یا متخصص هستید و در حوزه درمان فعالیت دارید، در صورت تمایل به همکاری با بخش درمانی خیریه منتظران اباصالح (عج) میتوانید اعلام آمادگی نموده،‌ به این صورت که امکان ارجاع بیماران به شما وجود داشته باشد. برای مثال تقبل ویزیت تعداد مشخصی بیمار را، در هفته و یا در ماه در نظر گرفته و به ما اعلام نمایید.و یا در صورتی که در هر حرفه دیگری مشغول به فعالیت هستید و با قرار دادن وقت خود در اختیار خیریه، تمایل به کمک دارید فرم ذیل را تکمیل فرمایید.